תנאי השימוש באתר Ubuy

ברוכים הבאים לאתר Ubuy שבכתובת www.ubuy.co.il  (להלן: "האתר"). האתר הנו בבעלות ומנוהל על ידי הנהלת האתר.
בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע כל עסקת רכישה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר.
(להלן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם") כמפורט להלן.

1.               הסכמה לתנאי השימוש

1.1.     הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

1.2.     הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין האתר או מי מטעמו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.

1.3.     תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

2.               מהות האתר

2.1.     Ubuy  הנה זירת מסחר אלקטרוני.  אתר האינטרנט פועל כאתר מכירות למוצרי נלווים לטלפונים סלולאריים, גדג'טים ומוצרים נלווים, כאשר באמצעות האתר ניתן לרכוש את המוצרים.    

2.2.     הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יודגש כי זמינות המוצרים תלויה בגורמים נוספים ועל כן ייתכנו מקרים בהם, חלק מהמוצרים לא יהיו זמינים לרכישה. בנוסף, על המשתמש לבדוק את מאפייני המוצרים שברצונו לרכוש בטרם יעשה כן, ולבצע את הרכישה רק לאחר שהשתכנע כי המוצר כמות שהוא מתאים לצרכיו. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

3.               שימוש באתר

3.1.     המשתמש אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בו, למעט זכות השימוש בו.

3.2.     השימוש באתר מורשה לצרכים פרטיים בלבד וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.

4.               הליך הרכישה

4.1. לאחר מילוי אמצעי התשלום (שדות החובה יסומנו בכוכבית), יקצה האתר לגולש מספר הזמנה שבאמצעותו ניתן לעקוב אחר סטטוס ההזמנה עם נציגי אתר האינטרנט בכל זמן ("מס' הזמנה"). מובהר כי הליך ההזמנה לא יושלם עד אשר יאומתו פרטי כרטיס האשראי בחברות האשראי ולאחר שצוות האתר יוודא כי הפריט המוזמן נמצא במלאי האתר. לאחר השלמת הליך ההזמנה, ינפיק האתר אישור הזמנה אשר תישלח לגולש באמצעות הדואר האלקטרוני ויכלול את מספר ההזמנה ואת פרטי המוצרים שהוזמנו באתר ("אישור הזמנה").

4.2. ניתן לערוך הזמנת מוצרים באתר באמצעות השארת פרטים בטופס יצירת קשר וצוות האתר יצור קשר תוך יום עסקים לטלפון שיימסר על ידי המשתמש. על מנת להשלים את הרכישה, יתבקש הגולש למסור את הפרטים המלאים לרבות אמצעי תשלום על מנת להשלים את ההזמנה. בתום הליך אישור ההזמנה ימסור נציג האתר לגולש את מספר ההזמנה שבאמצעותו ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בהזמנת הלקוח. אישור ההזמנה יישלח בכפוף לאישור חברת האשראי והמצאותו של הפריטים שהוזמנו במלאי האתר.

4.3. תיאום משלוח המוצר עם הלקוח ייערך לאחר השלמת הליך הרכישה. במידה ויימצא כי חברת האשראי אינה מאשרת את עסקת הרכישה ו/או הפריטים שהוזמנו אינם נמצאים במלאי האתר, תימסר הודעה מתאימה ללקוחת האתר. במידה וחברת האשראי לא תכבד את העסקה, יתבקש הלקוח ליצור קשר עם צוות האתר על מנת להסדיר את התשלום. במידה והלקוח לא יצר קשר בתוך שבעה ימי עבודה, תבוטל ההזמנה.

5.       אספקת המוצר

5.1. לאחר השלמת הליך הרכישה באתר, צוות האתר ידאג למשלוח המוצר לבית הלקוח, בהתאם לכתובת שהוזנה במסגרת הליך הרכישה למעט במקרים שבהם צוין אחרת על ידי הגולש. מובהר כי מחירי המוצרים אינם כוללים את דמי המשלוח אשר יצורפו לחשבון. כמו כן, במידה והלקוח יבחר לערוך את רכישת המוצרים באמצעות עסקת תשלומים, יהיה רשאי צוות האתר לחייב את הלקוח בדמי המשלוח בתשלום הראשון.

5.2. צוות האתר לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע מפעילות האתר לרבות במקרים של כוח עליון ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתם של צוות האתר, לרבות תקלות הנובעות מהשבתת רשות הדואר, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתו של צוות האתר.

5.3. משלוח המוצרים ייעשה בתוך שלושה ימי עסקים.

5.4. מובהר כי במקרים מסוימים, רשאי צוות האתר לבטל את הזמנת המוצרים באתר לרבות במקרים הבאים:

5.4.1.        במידה ויתגלה כי הזמנת המוצרים נעשתה בניגוד לתקנון ו/או בניגוד לתנאי השימוש/תקנון האתר ו/או תוך פגיעה בצד שלישי.

5.4.2.        במידה ויתגלה כי הפריט אשר הוזמן לא נמצא במלאי. במקרה זה, צוות האתר יציע לגולש פריט דומה/זהה במקום הפריט שהוזמן.

5.4.3.        במידה והפריט שהוזמן לא נאסף בתוך שבועיים כאמור בסעיף 5.4 לעיל.

5.5. הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בהודעה טלפונית או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידי צוות האתר.

5.6. במקרה של ביטול ההזמנה, תישלח הודעה מתאימה.

6.               תנאים לרישום ושימוש באתר

6.1.     כל אדם מעל גיל 18, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, רשאי להירשם, לעשות שימוש ולהזמין מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר בכפוף לתנאים הבאים:

א.      המשתמש הוא כשיר משפטית, מעל גיל 18 וזכאי לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס. במידה ותבוצע פעולה על ידי קטין הרי שהיא לא תחייב את הנהלת האתר.

ב.      המשתמש הינו הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה ברשת האינטרנט.

 

7.               הקפדה על מסירת פרטים נכונים

7.1.     המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

8.               זמינות האתר

8.1.     האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לו עקב כך.

9.               שמירת המידע והשימוש בו

9.1      האתר ימנע ממסירת פרטי הלקוחות לצדדים שלישיים.

10.            שימושים אסורים

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא  לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

11.            אתרים מקושרים

11.1.  באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים ו/או להופיע מודעות פרסומת של צדדים שלישיים. אתרים ו/או מודעות אלה אינם נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים.

12.            פרסומת של צדדים שלישיים

12.1.  הנהלת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד הנהלת האתר לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

13.            מדיניות החזרת מוצרים באתר

13.1.  החזרת המוצרים תתבצע תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, כאשר המוצר ארוז באריזה מקורית בצירוף חשבונית הרכישה,. מובהר כי לא יינתן החזר כספי עבור דמי המשלוח.

13.2.  ביטול העסקה יעשה רק כנגד הצגת קבלה/ הוכחה אחרת לגבי עצם קיום העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

13.3.  החזרת המוצר תעשה באמצעות משלוח המוצר בדואר רשום או במסירה אישית. בנוסף, במידה והלקוחה קיבלה מוצר נוסף במסגרת ההזמנה ללא תוספת תשלום במסגרת מבצע באתר/מועדון לקוחות, לא יינתן החזר כספי עבור החזרתו למנהלי האתר.

13.4.  מובהר כי ההחזר הכספי מותנה בכך שעלות המוצר הנה מעל 50 שקלים. מובהר כי הלקוחה תחוייב בדמי ביטול בגובה של 5% מעלות המוצר או 100 ₪ - לפי הנמוך מבין השניים בהתאם לאמור בסעיף 14ה(ב)(1) בחוק הגנת הצרכן.

14.            קניין רוחני

14.1.  כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות להנהלת האתר או לצד שלישי שהתיר להנהלת האתר לעשות בהם שימוש.

14.2.  אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מהנהלת האתר.

14.3.  כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון   הלקוח ללא כל הודעה מוקדמת, והלקוח יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת האתר ו/או למשתמשי האתר בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

15.            הגבלת אחריות האתר ו/או מי מטעמו

15.1.  הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שתיפולנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. במקרה של טעות כאמור לעיל לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. האתר אינו אחראי לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות עליו.

15.2.  התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואין לראות בהן הבטחה או התחייבות מכל סוג מצד הנהלת האתר ו/או בתי העסק השונים.

15.3.  הנהלת האתר לא תהיה מחויבת לפצות את המשתמשת בגין כל נזק או הפסד שאירע לה כתוצאה מצריכת המוצר ו/או השירות.

15.4.  בכל מקרה, חבותו של האתר ו/או מי מטעמו למשתמש לא תעלה על גובה הסכום ששילם המשתמש עבור המוצר בעת הרכישה. מובהר כי צוות האתר הנו יבואן של המוצרים ואינו נושא באחריות יצרן.

16.            שיפוי

16.1.  המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, המנהלים בה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

16.2.  המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר, מנהליו, שליחיו/סוכניו, מורשיו, עמיתיו, שותפיו האחרים, עובדיו ונציגיו, בגין כל טענה, תביעה ו/או  דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או  הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמו על  ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא קיים הוראות הסכם זה ו/או הפרה הוראות דין כלשהן.

16.3.  המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

16.4.  הנהלת האתר תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמשות אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או תפנה אליהם.

16.5.  באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים  אלה רלוונטיים לגביו.

16.6.  למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמו, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות  שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.

17.            אבטחת המידע

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותרת על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

18.            ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

18.1.  הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

19.            יצירת קשר

19.1.  אנו מזמינים את המשתמשת לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:

שליחת פנייה מסודרת דרך האתר.

20.       מדיניות משלוחים

משלוח דואר רשום לכתובת שתציינו בטופס ההזמנה.


מחיר המשלוח בדואר רשום 15.00 ₪.

                            או בדואר אלקטרוני: Help@ubuy.co.il

 

 

logo בניית אתרים